آرایش جدید مدیریتی ISQI برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

یکشنبه - 14 آذر 1400

پیشرانه – تاجیک مدیرعامل “ISQI” شد؛ گلپایگانی به هلدینگ رفت.

پیشرانه – تاجیک مدیرعامل “ISQI” شد؛ گلپایگانی به هلدینگ رفت.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» بر اساس آرایش جدید مدیریتی در زمینه توسعه و دستیابی به اهداف پایداری و با هدف اجرای راهبرد جانشین پروری و ارتقای نظام‌مند سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت “بازرسی کیفیت و استاندارد ایران” و هلدینگ “سرمایه‌گذاری سبو قشم” از میان اعضای خانواده ISQI، انتخاب شدند.

سعید تاجیک، قائم‌مقام پیشین و عضو هیات مدیره شرکت “بازرسی کیفیت و استاندارد ایران” پس از ۲۰ سال فعالیت در بخش‌های مختلف از سطوح کارشناسی تا مدیریت و معاونت با توجه به اصل جانشین پروری و ارتقای نظام‌مند سرمایه انسانی به سمت مدیرعامل جدید این شرکت، منصوب شد؛ اشکان گلپایگانی، عضو دیگر خانواده بزرگ ISQI نیز پس از سپری کردن ۲۳ سال فعالیت در همه سطوح سازمان، علاوه بر ریاست هیات مدیره ISQI به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل هلدینگ بالادستی با نام شرکت “سرمایه‌گذاری سبو قشم” (سهامدار اصلی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) منصوب و با یک پله ارتقا، سکانداری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را پس از قریب ۸ سال به مدیرعامل جدید می‌سپارد.

رویکرد تحولی، جانشین پروری و آموزش مستمر ضمن خدمت، از اساسی‌ترین اهداف شرکت “بازرسی کیفیت و استاندارد ایران” است که سوابق اجرایی مدیران عامل جدید، گواهی روشن بر این مدعااست.

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟