پاسخ مدیران خودرو به مشتریان در خصوص قیمت های جدید

سه شنبه - 19 بهمن 1400

پیشرانه -تغییر قیمت محصولات مدیران خودرو در روزهای اخیر، سر و صدای زیادی به پا کرده است. مصرف سوخت بهینه و رتبه انرژی مناسب محصولات مدیران خودرو در جدیدترین بررسی های به عمل آمده، سبب اعمال معافیت های بیشتر در اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری آنها شده است. از طرفی، برای بسیاری از مشتریان این شرکت که پیش تر اقدام به خرید خودرو کرده بودند، سوالاتی به وجود آمده است.

پیشرانه -تغییر قیمت محصولات مدیران خودرو در روزهای اخیر، سر و صدای زیادی به پا کرده است. مصرف سوخت بهینه و رتبه انرژی مناسب محصولات مدیران خودرو در جدیدترین بررسی های به عمل آمده، سبب اعمال معافیت های بیشتر در اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری آنها شده است. از طرفی، برای بسیاری از مشتریان این شرکت که پیش تر اقدام به خرید خودرو کرده بودند، سوالاتی به وجود آمده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» لذا جهت شفاف سازی باید این گونه تشریح کرد که دسته اول از مشتریانی که خودرو ایشان فاکتور نشده و از طرفی، عوارض و مالیات دولتی خودروهای ایشان افزایش داشته است (به عنوان مثال X33 AT Ex Sp)، نیازی به پرداخت حواله مازاد ندارند و بنا به صلاحدید مدیران ارشد شرکت و در راستای حفظ رضایت مشتریان گرامی، مابه التفاوت ایجاد شده از سوی شرکت به مراجع ذیربط پرداخت میگردد.

دسته دوم از مشتریانی که خودروی ایشان فاکتور نشده و از طرفی عوارض و مالیات دولتی خودروهای ایشان کاهش داشته است (به عنوان مثال X22 Pro) تمامی عوارض و مالیات مربوطه بر اساس نرخ جدید محاسبه و مابه التفاوت پرداختی از سوی مشتریان محترم نیز مطابق روال گذشته بعد از فاکتور و تحویل خودرو به مشتریان عودت می گردد.

اما دسته سوم، مشتریانی هستند که خودروی ایشان فاکتور نشده و عوارض و مالیات دولتی خودروهای ایشان تغییری نداشته است. این افراد مطابق روال گذشته، فرآیند فاکتور و شماره گذاری خود را طی خواهند نمود.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟