اعطاي اختيارات كامل به مديران عامل زيرمجموعه سايپا

یکشنبه - 28 فروردین 1401

پیشرانه – مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از مديران گروه اين مجموعه خواست كه براي توليد ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو براي سال جاري آماده شوند و تمام هم و غم خود را براي تحقق و اجرايي شدن ۸ فرمان ابلاغ شده رئيس جمهور بگذارند.

پیشرانه – مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از مديران گروه اين مجموعه خواست كه براي توليد ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو براي سال جاري آماده شوند و تمام هم و غم خود را براي تحقق و اجرايي شدن ۸ فرمان ابلاغ شده رئيس جمهور بگذارند.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» محمدعلي تيموري در نشست با مديران گروه خودروسازي سايپا از تك تك آنها خواست كه در راستاي تحقق ۸ فرمان ابلاغ شده از سوي رئيس جمهور، آماده شوند و برنامه ريزي مناسبي داشته باشند تا در سال جاري، توليد هدف گذاري شده، محقق شود.

او با بيان اينكه تا پايان سال جاري خودروسازان بايستي يك ميليون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد كنند و تحقق عدد كمتر قابل قبول نيست، گفت: ضرورت دارد مديران گروه خودروسازي سايپا در توليد ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو كه سهم اين مجموعه است به طور كامل مشاركت داشته باشند و برنامه ها به گونه اي تنظيم شود كه رشد توليد بيشتر از هدف گذاري ياد شده باشد.

 مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه مديران گروه بايد به آن توجه كنند توليد اقتصادي است و همان گونه كه اواخر سال گذشته عنوان شد توليد اقتصادي خودروهاي كوييك و شاهين براي سال جاري دنبال خواهد شد؛  براي اينكه توليد اقتصادي محقق شود تمام شركت هاي گروه بايد بتوانند از مديريت كارخانه اي خارج شوند و نقش مديرعامل داشته باشند.

او با بيان اينكه براي اولين بار و با هدف چابك سازي گروه خودروسازي سايپا، تمام اختيارات به شركت هاي گروه تفويض مي شود، تصريح كرد: مجموعه هايی كه در قالب هلدينگ هستند، بايد به سمت شركت داري حركت كنند و ديگر وابسته به سايپا نباشند، استقلال در تصميم گيري،  عمل و مباحث مالي باعث خواهد شد كه گروه سريعتر به اهداف ترسيم شده و به خصوص ۸ فرمان ابلاغ شده از سوي رئيس جمهور برسد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: در سال جاري شركت هاي گروه خودروسازي سايپا به دو روش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت يك بخش مربوط به نظام طرح ريزي بودجه و ديگري نظام دانش بنيان شدن شركت ها است.

او با تاكيد بر اينكه گروه بايد به نظام بودجه ريزي تسلط داشته باشد و با تكيه به اين مهم برنامه ريزي كند، گفت: اگر شركت ها مديريت مالي درست داشته باشند و اعتبارات مناسب از بانك ها دريافت كنند، مي توان توليد بيش از ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري را دنبال كرد.

تيموري با بيان اينكه ضرورت دارد، شركت هاي گروه خودروسازي سايپا مشكلات و چالش هاي خود را با سهامداران حل و فصل كنند، افزود: مبحث ديگري كه از شركت هاي گروه مي خواهيم دانش بنيان شدن  است، چرا كه اين موضوع معيار ارتقا است.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه فرآيند دانش بنيان شدن يك تا سه سال زمان مي برد و اين امر هيچ ايرادي ندارد، تصريح كرد: هر شركتي كه در اين مسير گام بردارد رشد مي كند و در درجه بندي مجموعه بسيار اهميت دارد در اين ميان اگر شركتي برنامه دانش بنيان نداشته باشد درجه اش قطعا تنزل خواهد يافت.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟