اعلام برنامه هاي توليد سال جاري به كارگران

دوشنبه - 29 فروردین 1401

پیشرانه – مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در نشست دوستانه با كارگران مشكلات و چالش هاي آنها را شنيد و تاكيد كرد كه در سال جاري تمام بخش ها بايد با تمام قوا و توان خود حركت كنند تا بتوان سياست ها و اهداف تعيين شده براي اين مجموعه را محقق كرد.

 پیشرانه – مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در نشست دوستانه با كارگران مشكلات و چالش هاي آنها را شنيد و تاكيد كرد كه در سال جاري تمام بخش ها بايد با تمام قوا و توان خود حركت كنند تا بتوان سياست ها و اهداف تعيين شده براي اين مجموعه را محقق كرد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» محمدعلي تيموري شب گذشته در ضيافت افطار با كارگران در خط توليد، نقطه نظرات و چالش هاي كه اين گروه در مسير توليد دارد را شنيد و دستور حل مشكلات را صادر كرد.

در اين ميان از كارگران خطوط توليد خواسته شد كه با تمام ظرفيت، قوا و توان خود حركت كنند تا بتوان سياست ها و اهداف تعيين شده دولت سيزدهم براي اين مجموعه را محقق كرد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه در سال جاري و با توجه به ۸ فرمان ابلاغ شده از سوي رئيس جمهور در تاريخ ۱۱ اسفند اين مجموعه بايد تا پايان سال جاري ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد كند، گفت: گروه خودروسازي سايپا مانند يك خانواده بزرگ است كه بايد براي يك هدف تلاش كند، مهم ترين هدف اين است كه مردم ايران، با شرايط بهتر و به دور از فضاي واسطه گري و دلالي بتوانند خودروهاي مورد نياز خود را خريداري كنند.

او افزود: براي آنكه هدف ياد شده در سال جاري محقق شود و توليد متناسب با تقاضاي بازار باشد، تمام بخش هاي سايپا بايد همراهي كنند و هيچ كوتاهي و قصوري پذيرفتني نيست.

تيموري تاكيدكرد: در سال جاري افزايش كيفيت خودروها مدنظر قرار گرفته است و در اين خصوص ضرورت دارد تامين كنندگان قطعه و كارگران خطوط توليد توجه لازم را داشته باشند.

در اين ميان كارگران خطوط توليد براي افزايش توليد، رشد كيفي خودروها و تحقق اهداف ترسيم شده گروه خودروسازي سايپا، اعلام آمادگي كردند.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟