كاهش سطح همكاري بانك ها در تزريق نقدينگي به خودروسازان

پنجشنبه - 22 اردیبهشت 1401

پیشرانه – عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه طي سه سال گذشته قيمت نهاده هاي توليد خودرو ۷ برابر شده و قيمت خودرو ۳ برابر شده است، گفت: طي چند سال اخير شوراي پول و اعتباري مبلغي را در قالب تسهيلات براي شركت هاي خودروساز در نظر مي گرفت اما در اين دوره هيچ تسهيلاتي مصوب نشده است.

پیشرانه – عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه طي سه سال گذشته قيمت نهاده هاي توليد خودرو ۷ برابر شده و قيمت خودرو ۳ برابر شده است، گفت: طي چند سال اخير شوراي پول و اعتباري مبلغي را در قالب تسهيلات براي شركت هاي خودروساز در نظر مي گرفت اما در اين دوره هيچ تسهيلاتي مصوب نشده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» علي شيدايي درباره پرداخت تسهيلات به خودروسازان، اظهارداشت: ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت خودرو را به شركت هاي خودروساز نمي دهد از همين رو بايد تلاش كرد كه با افزايش بهره وري، توليد اقتصادي كه مدنظر قرار گرفته و همچنين واگذاري سهام درون گروهي، شرايطي را فراهم كنيم كه توليد خودروها از خط زيان  خارج شود.

او با بيان اينكه هر خودرويي كه توليد مي شود به طور متوسط ۷۰ ميليون تومان زيان براي گروه خودروسازي سايپا دارد، گفت: طي سه سال اخير قيمت نهاده هاي توليد چون فولاد، مواد پليمري و… ۷ برابر شد ولي قيمت خودرو ۳ برابر شده است، لذا شكاف قيمت سبب شده كه توليد با چالش مواجه شود.

شيدايي با تاكيد بر اينكه شكاف قيمت فروش و قیمت تمام شده(زیان) باعث شد، در پايان سال جاري زيان تلفيقي گروه خودروسازي سايپا ۵۸ هزار ميليارد تومان شود، خاطرنشان كرد: طي ۴ سال اخير و در ماه اسفند شوراي پول و اعتبار تزريق نقدينگي به خودروسازان را تصويب مي كرد اما سال گذشته چنين اتفاقي نيفتاد و بعضا در سيستم بانكي هم با محدوديت هاي روبرو شده ايم از همين رو تامين نقدينگي دچار مشكل شده است.

او با بيان اينكه گروه خودروسازي سايپا به دنبال تامين نقدينگي از راه هاي مختلف است، گفت: در تلاش هستيم نقدينگي مورد نياز را از طريق بازار پول و سرمايه تامين كنيم، بدين جهت يكي از راه ها كه رئيس جمهور در قالب ۸ فرمان ابلاغ كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت مجدانه پيگير اجراي آن است، فروش سهام درون گروهي سايپا است.

عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان كرد: ۴۲ درصد سهام گروه سايپا تودلي است، بدين جهت با استفاده از توان مركز كارشناسان قوه قضائيه در حال بررسي هستيم تا ضمن قيمت گذاري مناسب، اين سهام به اهل آن واگذار شود تا هم سهامداران منتفع شوند و هم اينكه با تزريق نقدينگي، سرمايه گذاري در بخش هاي مولد صورت گيرد.

او با تاكيد بر اينكه گروه خودروسازي سايپا موظف شده تا پايان سال جاري ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد كند و قطعا با همراهي و همدلي تمام بخش ها بيش از اين عدد محقق خواهد شد، گفت: طي ۴ ماهي كه گروه خودروسازي سايپا تحويل تيم جديد مديريتي شد، اين مجموعه ضمن كسري نقدينگي با ۸۰ هزار خودرو ناقص ، ۵ هزار و ۲۰۰ خودرو یورو ۴ و هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی روبرو بود از همين رو با برنامه ريزي و فعاليت گسترده تمام بخش ها، تعداد خودروهاي ناقص در مقطع فعلي به ۲۸ هزار دستگاه رسيد (تا پايان  ماه جاري به ۲۰ هزار دستگاه مي رسد) و توليد ۳۷ هزار دستگاه طي سال جاري محقق شد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟