بیشترین افت تولید تایر مربوط به تایرهای راه‌سازی و صنعتی است

چهارشنبه - 28 دی 1401

پیشرانه – بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی ۹ ماهه امسال، در مجموع ۲۱۷ و ۳۲۳ تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل ۳۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۱۵ حلقه تولید شده است.

پیشرانه – بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی ۹ ماهه امسال، در مجموع ۲۱۷ و ۳۲۳ تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل ۳۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۱۵ حلقه تولید شده است.

به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، میزان تولید تایر در ۹ ماهه سال گذشته برابر ۲۱۵ هزار و ۹۱۲ تن (معادل ۳۴ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۰۳ حلقه) ثبت شده است؛ بر این اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ وزنی یک درصد بیشتر شده اما از منظر تعداد حلقه‌ها چهار درصد افت کرده است.اما این در حالیست که تولید کل تایر خودروهای کشور طی ۹ ماهه امسال، ۱۹۶ هزار و ۲۳۸ تن تایر انواع خودرو معادل ۱۸ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۶ تن در مجموع ۹ ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۱۹۴ هزار و ۷۱۵ تن (۱۸ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۵۵ حلقه) تولیدی در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰، به لحاظ وزنی یک درصد و به لحاظ تعدادی دو درصد بیشتر شده است.

تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هم از منظر تعدادی و هم از لحاظ وزنی، ۹ درصد کمتر شده است. تولید این تایرها از ۲۰ هزار و ۷۳۱ تن (یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۶۴ حلقه) در مجموع ۹ ماهه نخست سال گذشته به ۱۸ هزار و ۸۲۳ تن (یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۵۸ حلقه) در مجموع ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ رسیده است.همچنین تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت مذکور سال جاری هم ۹ درصد (هم وزنی و هم تعدادی) نسبت به مجموع تولید این تایرها در مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. در ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار و ۳۵۵ تن تایر باری و اتوبوسی معادل ۵۸۵ هزار و ۳۵۱ حلقه تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته آمار تولید این تایرها ۴۲ هزار و ۴۶ تن برابر ۶۴۲ هزار و ۸۸۹ حلقه ثبت شده است.تولید تایرهای کشاورزی نیز در مجموع ۹ ماهه با افت ۱۱ درصدی به‌لحاظ وزنی به ۱۳ هزار و ۹۵۸ تن (تولید ۱۵ هزار و ۶۲۱ تن تایر کشاورزی در ۹ ماهه ۱۴۰۰) رسیده است. این میزان برابر ۳۶۰ هزار و ۸۵ حلقه است که نسبت به ۳۸۵ هزار و ۲۱۴ حلقه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افت را تجربه کرده است.بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید تایرها را تایرهای راه‌سازی و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند.از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ماه ۳۱۵۸ تن، معادل ۲۸ هزار و ۸۸ حلقه تایر راه‌سازی و صنعتی در کشور تولید شده که به‌نسبت ۳۷۲۱ تن معادل ۳۵ هزار و ۵۸۵ حلقه تولیدی در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰ به‌ترتیب به لحاظ وزنی ۱۵ درصد و از منظر تعدادی ۲۱ درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد ۹ ماهه تایرسازان ثبت کرده‌اند./ایسنا

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟