وزارت صمت خالق دلال های جدید

یکشنبه - 17 اردیبهشت 1402

پیشرانه – همانطور که قابل پیش بینی بود.بر خلاف تصور وزارت صمت،استقبال از طرح فروش یکپارچه صرفا به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است.دست به دست شدن حواله ها هم نشان میدهد که وزارت صمت خالق دلال های جدید شده است.

پیشرانه – همانطور که قابل پیش بینی بود.بر خلاف تصور وزارت صمت،استقبال از طرح فروش یکپارچه صرفا به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است.دست به دست شدن حواله ها هم نشان میدهد که وزارت صمت خالق دلال های جدید شده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، هر چه وزارت صمت و متولیان مربوطه برای کنترل و نظم بخشیدن به بازار خودرو تلاش می کنند، به نتیجه ای نمی رسد.تمام برنامه های آنان برای کاهش قیمت،افزایش عرضه و حتی تولید بی ثمر بوده است.  از همان ابتدای سال و الزام به فروش در سامانه تخصیص تا به امروز و اصرار به ثبت نام در سامانه فروش یکپارچه تنها و تنها آشفتگی بازار را به همراه داشته است.

در این شرایط وزارت صمت مدعی رشد و تولید خودرو است،اما هیچ اثر محسوس و قابل لمسی دیده از این ادعا دیده نمی شود. بازار خودرو همان روال همیشگی خود را داشته است و در همان مسیر پیش می رود که فقط بخشی خاص از افراد خوش شانس از نعمت رانت کور بهره می برند.قیمت ها همچنان از ارز اثر می پذیرند و طرح ها و برنامه های وزارت صمت نه تنها بی اثر بوده است،بلکه تشنج را بیشتر کرده است.

به بیان ساده، اگر برنامه های  وزارت صمت را از  ابتدای سال که با بی اعتنایی به بخش خصوصی اغاز و با محدودیت های بیشتر به پایان رسید،بررسی شود،هیچ چیز جز فرصت سوزی به چشم نمی آید. همچنین با توجه به روند پیش روی بازار به نظر می رسد هنوز هم در درک آنچه بر سر صنعت خودروسازی کشور می آورند،عاجز مانده اند.

آمارهای آنها از افزایش تولید،صفر شدن خودروهای ناقص،افزایش ۱۰۰درصدی عبور مستقیم و تعمیق داخلی سازی و رشد تولید خبر می دهد.آیا رفتار بازار چنین چیزی را نشان می دهد؟ آیا شکستن رکورد تولید اثری داشته است؟ آیا طرح فروش یکپارچه موفق بوده است؟ تمام نشانه ها از بی حاصل بودن طرح ها و راهکارهای وزارت صمت حکایت می کنند.

در مقابل همچنان سیستم رانتی در بازار جولان می دهد.دخالت ها در قیمت گذاری به رغم ظاهر مردم دوستانه،مقدمات افزایش رانت را پیش آورده است.هر چند از شهریور ماه سال گذشته آمار جدیدی از زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان منتشر نشده و به نوعی آنها در این زمینه سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.با این حال روند افزایشی بودن آن قابل کتمان نیست.یعنی اگر چه نمی توان آمار دقیقی از حجم زیان به دست آورد.ولی در شرایطی که هزینه های تولید،نرخ نهادهای تولید،قیمت مواد اوبله داخلی  و خارجی ،تورم و نرخ ارز افزایشی بوده و قیمت ها همچنان دستوری،زیان ده بودن خودروسازان چندان نکته عجیبی نیست.

عجیب تر این است که همچنان بازهم بر اجرای همین راه ها و روش ها اصرار دارند.در این شرایط آنها دنبال مقصر و مافیا و رانت خوار و غیره می گردند.اما متاسفانه به نقش خود در بروز این وضعیت بی توجه بوده و انگار دستی از غیب ماتع توفیق آنان می شود.

با این حال گوششان به هیچ حرفی بدهکار نیست و در برهمان پاشنه می چرخد.اما آیا دلالی حواله های حاصل از فروش در سامانه یکپارچه هم کار مافیا و دلال هاست؟ آیا مافیا گفته است که مانع از کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شوید؟ آیا مافیا و رانت خواران اختیار فروش را از شرکت ها گرفته اند؟ آیا مافیا بانی طرحی مثل جوانی است؟

هر چند که هیچ گاه پاسخ این پرسش ها را از زبان وزارت صمت،جز دشمن و مافیا نخواهیم شنید.اما اگر اندکی منطقی باشند،با توجه به خلق دلالی جدیدپایان فروش در سامان یکپارچه را در همان مرحله اول اعلام می کردند.یعنی می توانستند با تکیه و توسل ظاهری  به استقبال ۹۵۰ هزار نفری در اوج خداحافظی می کردند.حالا حواله ها دست به دست می شوند.خودروسازان زیر بار تعهد ناخواسته رفته اند و کرسی وزیر صمت خالی مانده است. اما همچنان برخی مغزها از طرح های انتزاعی سرشار مانده است.طرح هایی که تنها در ایران دیده می شود.

نویسنده :مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟