تقسیم بندی جدید مردم با خودروهای وارداتی

پنجشنبه - 11 آبان 1402

پیشرانه- یکی از اصلی‌ترین وظایف حکومت کاهش فاصله در نیازهای اولیه زندگی افراد جامعه است. بر خلاف تصور شاهد تقسیم بندی جدید مردم با خودروهای وارداتی هستیم. امری که می تواند نشانه‌ای از تشدید اختلاف طبقاتی باشد.

پیشرانه- یکی از اصلی‌ترین وظایف حکومت کاهش فاصله در نیازهای اولیه زندگی افراد جامعه است. بر خلاف تصور شاهد تقسیم بندی جدید مردم با خودروهای وارداتی هستیم. امری که می تواند نشانه‌ای از تشدید اختلاف طبقاتی باشد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، قیمت میلیاردی خودروهای وارداتی به رغم اینکه گواهی روشن از وضعیت امروز اقتصاد و قدرت پولی ملی تلقی می‌شود بازهم برای بسیاری از مردم قابل هضم و درک نیست.
“شومن”ها و  وارداتی‌های میلیاردی
برای آنان چرایی این موضوع بسیار مساله مهمی است. به خصوص اینکه برخی نمایندگان که می‌توان آنها را به عنوان بازیگران نمونه هم معرفی کرد، با مطرح کردن پرسش هایی مانند اینکه چرا یک خودرو ۳۰۰ میلیونی باید ۱میلیارد فروخته شود؟ یا اینکه وزارت صمت باعث گرانی خودرو می شود، بر آتش ناراحتی مردم نفت می پاشند. این ناراحتی زمانی عمیق‌تر و سنگین‌تر می شود که گویا مردم را فاقد درک، هوش و حافظه می‌پندارند. انگار مردم فراموش کرده اند که چگونه این”شومن”ها سنگ واردات و تناسب تعرفه‌ها را به سینه می‌کوبیدند.
با این حال در کنار مسائل و مشکلاتی که مردم همواره با عوام فریب‌ها و پوپولیست‌ها داشته اند، گرانی خودورهای وارداتی می‌تواند مشکلات بیشتری را هم ایجاد کند.
به بیان دیگر گذشته از تاثیری که افزایش قیمت ها بر سایر خودروها خواهد داشت، خودورهای وارداتی میلیاردی باعث تقسیم بندی جدید در جامعه خواهد شد.
۳ سال حقوق کارگران
باید توجه داشت که اختلاف قیمت های علی‌الحساب و قطعی به اندازه قیمت برخی خودروهای اقتصادی بازار است. خودروهایی که تعداد زیادی از مردم توان خرید آنها را هم ندارند اختلاف قیمت‌هایی که بیش از ۲ یا ۳ سال حقوق یک کارگر است. آیا هدف از واردات این بوده است؟ وزارت صمت، دولت و مجلس چه جوابی دارد؟ آیا نا امیدکردن مردم منکر نیست؟ جرم محسوب نمی شود؟ آیا چون دولت دست در جیب مردم می‌کند دزدی به حساب نمی آید؟
گذشته ازاین مسائل همین خودروهای وارداتی به رغم اینکه با هدف افزایش رقابت، کیفیت و کاهش قیمت با عبور از ۷ خوان موفق به اولین عرضه شده اند، به راحتی باعث شکاف بیشتر فاصله طبقاتی خواهند شد.
به طور طبیعی شرایط نابسامان سال‌های اخیر اقتصاد ایران و توام شدن تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی، باعث شده است که بسیاری تنها به فکر تامین معاش خانواده خود باشند.
در این وضعیت عدم توانایی از خرید یک خودرو به روز که حق واقعی مردم به شمار می آید غیر از شرمساری بیشتر، فخر جدید احتماعی هم به شمار می آید. کسی که می‌تواند خودروی میلیاردی خریداری کند یک درد دارد و کسی هم که نمی تواند درد دیگری را باید تحمل کند.
خریدار ناراحت از پرداخت وجهی چند برابر قیمت‌های جهانی است و آنکه توان خرید ندارد احساس فقر خواهد کرد. اینکه این احساس فقر خود را چگونه نشان بدهد هنوز مشخص نیست؛ اما به نظر خشم حاصل از این ناتوانی می تواند خود را در کاهش همبستگی اجتماعی هم نشان بدهد.
تمام این اتفاقات در شرایط رخ می‌دهد که حکمرانی اقتصادی  بنا به ضرورت امروز کشور به دنبال درآمدزایی است. به نظر هدف وسیله را توجیه کرده است و در این مسیر هر چه پیش آید مهم نیست. اولویت تحقق اهداف و برنامه های درآمدی است.

نوشته : مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟