شرایط پیش فروش ۳ خودرو وارداتی راسا موتور با تحویل ۹۰ روزه + جدول قیمت دی ۱۴۰۲

دوشنبه - 25 دی 1402

پیشرانه – شرکت راساموتور خاورمیانه در ادامه عرضه محصولات وارداتی خود شرایط پیش فروش ۳ خودرو سوزوکی بالنو، GAC GS3 و GAC EMPOW را اعلام کرد. این طرح از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. بر اساس این شرایط فروش […]

پیشرانه – شرکت راساموتور خاورمیانه در ادامه عرضه محصولات وارداتی خود شرایط پیش فروش ۳ خودرو سوزوکی بالنو، GAC GS3 و GAC EMPOW را اعلام کرد.

این طرح از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

بر اساس این شرایط فروش خودرو سوزوکی بالنو با قیمت علی الحساب مبادی ورودی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و پیش پرداخت ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، خودرو GAC GS3 با قیمت علی الحساب مبادی ورودی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و پیش پرداخت ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و GAC EMPOW با قیمت علی الحساب مبادی ورودی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و پیش پرداخت ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال عرضه می‌شود.

سود انصراف و مشارکت در این طرح ۰ درصد و جریمه تاخیرماهانه ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. تحویل خودروها ۹۰ روزه خواهد بود.

شرایط پیش فروش ۳ خودرو وارداتی راسا موتور با تحویل ۹۰ روزه دی ماه ۱۴۰۲

خودرو سوزوکی بالنو GAC GS3 GAC EMPOW
قیمت علی الحساب مبادی ورودی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ پیش پرداخت ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انصراف ۰ درصد ۰ درصد ۰ درصد
سود مشارکت ۰ درصد ۰ درصد ۰ درصد
جریمه تاخیر ماهانه ۲.۵ درصد ۲.۵ درصد ۲.۵ درصد
رنگ سفید، نقره ای، خاکستری، مشکی سفید، نقره ای، خاکستری، آبی سفید، نقرهای، خاکستری، سبز، مشکی
تحویل ۹۰ روزه ۹۰ روزه ۹۰ روزه
5 از 1 رای

نظر شما چیست؟