حضور آرین دیزل با سبد کامل محصولات در نمایشگاه خودرو شیراز

شنبه - 26 خرداد 1403

پیشرانه – آرین دیزل به عنوان یکی از پرتیراژ ترین خودروسازان بخش کار و تجاری کشور، با سبد کامل محصولات در نمایشگاه خودرو شیراز حاضر شد.   آرین دیزل به عنوان یکی از پرتیراژ ترین خودروسازان بخش کار و تجاری کشور، با سبد کامل محصولات در نمایشگاه خودرو شیراز حاضر شد. آرین دیزل در سال […]

پیشرانه – آرین دیزل به عنوان یکی از پرتیراژ ترین خودروسازان بخش کار و تجاری کشور، با سبد کامل محصولات در نمایشگاه خودرو شیراز حاضر شد.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟