«پیشرانه» گزارش می‌دهد

رابطه دولت جدید و انتظارات بازار خودرو

دوشنبه - 18 تیر 1403

پیشرانه -صنعت خودروسازی بعد از نفت دومین صنعت بزرگ کشور به شمار می آید. صنعتی که بیش از ۶۰ صنعت دیگر را مستقیم و غیر مستقیم راهبری می‌کند. با توجه به وضعیت فعلی آیا رابطه دولت جدید و انتظارات بازار خودرو دریک مسیر مشترک قرار خواهند گرفت؟ بازار خودرو را می‌توان آئینه‌ای از روند حرکتی […]

پیشرانه -صنعت خودروسازی بعد از نفت دومین صنعت بزرگ کشور به شمار می آید. صنعتی که بیش از ۶۰ صنعت دیگر را مستقیم و غیر مستقیم راهبری می‌کند. با توجه به وضعیت فعلی آیا رابطه دولت جدید و انتظارات بازار خودرو دریک مسیر مشترک قرار خواهند گرفت؟
بازار خودرو را می‌توان آئینه‌ای از روند حرکتی اقتصاد کشور به شمار آورد. بازاری که به طرز عجیب و شدیدی از سیاست های داخلی و خارجی تاثیر پذیر است.
قیمت‌ها، عدم تعادل عرضه و تقاضا، افزایش اعتراض ها به دلیل کاهش کیفیت، عدم تنوع و سخت شدن دسترسی برای خرید نمونه ای از تاثیرعوامل موثر براین صنعت به شمار می‌آید.
بررسی یک به یک مولفه‌های فوق هم به تنهایی قابل انجام است و هم به صورت کلی قابل تجزیه و تحلیل هستند. در اصل هریک ازاین موارد خروجی تصمیمات و راهکارها و تحریم های داخلی به شمار می‌روند.
به عنوان مثال قیمت هایی که امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود را آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن مسائل سیاست‌های داخلی و خارجی بررسی کرد؟ آیا می‌توان اثرات تحریم برآنها را نادیده گرفت؟ آیا می‌توان گفت که وضعیت فعلی حاصل اقتصاد دستوری و تسلط دولت بر این صنعت نیست؟
به عبارت بهتر رئیس جمهور وقت آمریکا ترامپ که یکجانبه از برجام خارج شد، قصد داشت ضربه‌های شدید و سنگینی را با تحریم مستقیم این صنعت به اقتصاد ایران وارد کند؟
چرا که از نمای بیرونی اتخاذ تصمیم برای این صنعت در ساختار دولت انجام می‌شد. امری که هم اکنون نیز صادق است.
به همین علت و با توجه به برنامه های وسیعی که خودروسازان تحت نظر و هدایت دولت برای آینده این صنعت درنظرگرفته بودند، برای دشمنان نیز قابل اهمیت شد.
این مساله اصلی‌ترین دلیلی به شمار می‌آید که با تحریم ها قصد داشتند مانع تحقق آن شوند؛ اما اگر بخش خصوصی قوی در این صنعت وجود داشت و دولت تنها ناظر می‌ماند، خود شرکای خودروسازان داخلی با توجه به جایگاه و قدرتی که در کشورهای خود دارند، به عنوان وکیل مدافع کشور عمل می‌کردند و اجازه تحمیل چنین فشاری به این صنعت را نمی‌دادند. چون منافع و سرمایه‌هایشان به خطر می‌افتاد.
با این وجود به دلیل برتری و نفوذ دیدگاه سیاسی براین صنعت، هیچ گاه اجازه نفس کشیدن در فضای باز و بدون استرس به خودروسازی کشور داده نشده است.
دراین شرایط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شده است. شاید در وضعیت حاضر این صنعت با مشکلات و مسائل زیادی روبرو باشد؛ اما ریشه تمام آنها را باید در دولتی بودن آن جست و جو کرد.
بنابراین به نظر می‌آید اولین و مهمترین خواسته فعالان این صنعت بازتعریف رابطه با دولت باشد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟