بهترین و بدترین خودروهای بازار مشخص شد

بهترین و بدترین خودروهای بازار مشخص شد

دوشنبه - 27 بهمن 1399

پیشرانه- انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولیدی دی ۹۹ نشان می‌دهد بهترین و بدترین خودروهای بازار کدامند.

پیشرانه- انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولیدی دی ۹۹ نشان می‌دهد بهترین و بدترین خودروهای بازار کدامند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان نهاد بازرسی مورد تائید وزارت صمت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها را در کشور را بر عهده دارد.

همچنین نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین‌شده برای هر خودرو و بر اساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد.

گزارشی که از این بررسی حاصل می‌شود را هرماه به وزارت صمت ارائه می‌کند، فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها به‌منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تأثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی‌شده است. همچنین در ارزشیابی کیفی، خودرو ازنظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل‌های موجود، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی موردبررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا ۵ ستاره کیفی را برایشان در نظر می‌گیرد. هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها است که می‌توان از این گزارش به‌عنوان شناخت بهترین و بدترین خودروهای بازار یادکرد.

گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد درباره ارزشیابی کیفی خودروها در دی‌ماه به شرح زیر است.

بهترین و بدترین خودروهای بازار مشخص شد

بهترین و بدترین خودروهای بازار مشخص شد

بهترین و بدترین خودروهای بازار مشخص شد

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولیدی دی ۹۹

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولیدی دی ۹۹

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟