نصب قبلتر ضد دوده

برای نصب فیلتر ضد دوده باید به دنبال راه حل منطقی و دقیق باشیم

چهارشنبه - 10 مهر 1398

پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نصب فیلتر دوده بر خودروهای کار و تجاری گفت: نصب فیلتر ضد دوده بر روی خودرهای تجاری برای جلوگیری از آلودگی هوا الزام قانونی است.اما با توجه به شرایط فعلی در بازار خودرو و نبود ثبات در این بازار اجرای آن تبعاتی را هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد داشت.

پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نصب فیلتر دوده  بر خودروهای کار و تجاری گفت: نصب فیلتر ضد دوده بر روی خودرهای تجاری برای جلوگیری از آلودگی هوا الزام قانونی است.اما با توجه به شرایط فعلی در بازار خودرو و نبود ثبات در این بازار اجرای آن تبعاتی را هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد داشت.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با وب سایت خبری «پیشرانه» متاسفانه در حال حاضر در بازار خودرو شاهد نوسانات قیمتی هستیم و ثبات به این بازار باز نگشته است و به طور یقین اجرای این قانون در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود باعث افزایش هزینه های تولید شده و این هزینه از جیب خریدار پر داخت خواهد شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به هزینه زیاد استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای سنگین، گفت: نصب فیلتر ضد دوده تاثیر زیادی بر کاهش آلودگی ناشی از خودروهای سنگین دارد و باید برای کنترل هزینه تهیه آن اقداماتی صورت بگیرد. بهتر است، سازمان محیط زیست با همکاری دولت، به این مسئله ورود کرده و هزینه تهیه فیلتر دوده را کاهش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه در شرایط عادی در صنعت خودرو مخالف عدم نصب فیلتر دوده بر خودرو های تجاری و کار هستم، گفت: در حال حاضر مشکلی که با آن رو به رو هستیم این است که تصمیم گیری ها در کشور یکپارچه نیست اگر همه سازمان ها و نهاد ها به صورت هماهنگ و یکپارچه تصمیم گیری کنند می توان به گونه ای  برنامه ریزی  کرد که مصرف کننده نهایی متحمل پرداخت هزینه های اضافی نشود.

زر آبادی تصریح کرد : باید توجه داشت این موضوع مشکلی نیست که برای آن راه حلی وجود نداشته باشد، اما متاسفانه تا زمانی که سازمان ها و نهاد ها به صورت هماهنگ عمل نکنند و در تصمیماتی که اتخاذ می کنند  منافع سازمان در نظر گرفته شود مصرف کننده نهایی است که متضرر خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بسیاری از این خودرو ها در داخل شهر ها تردد ندارند آیا الزامی برای نصب این فیلتر وجود دارد؟ افزود: اینکه خودروها  در داخل شهر تردد ندارند و نصب این قطعه  را نادیده بگیریم خیلی با چارچوب ها و ساختار های قانونی هم خوانی ندارد، بهتراست در بحث آلودگی هوا کوچک ترین آلودگی ها نیز در نظر گرفته شود اما برای  اینکه مصرف کننده نیز در این بین متضرر نشود نیازمند یک سری برنامه ریزی ها و راه حل های منطقی و دقیق است.

 

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟