مرور رده

اسلایدر – بزرگ

مقایسه آریزو۵ با فاو بسترنB30

پیشرانه - مقایسه آریزو5 با فاو بسترنB30 نشان می‌دهد هر دو خودرو امتیازهای زیاد و نکات منفی چندگانه‌ای دارند و مشتری باید آیتم‌های مختلف را بررسی کند.

پژو پارس: 207 میلیون تومان

تازه ترین قیمت خودروهای داخلی در بازار

پیشرانه - تازه ترین قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان می‌دهد که با وجود برنامه‌هایی که دولت و شورای رقابت اجرایی کردند، روند افزایشی ادامه دارد.