مرور برچسب

آرتاویل تایر

به مناسبت هفته استاندارد انجام شد؛

تجلیل از واحد تولیدی نمونه استانی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

پیشرانه -مراسم تجلیل از شرکت آرتاویل تایر و مدیر کنترل کیفیت خانم دکتر ایپک ترک پور درهفته استاندارد با حضور مدیرکل استاندارد اردبیل ومدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس انصاری ومدیریت محترم مجتمع جناب آقای مهندس…