آمیکو

حضور آمیکو در نمایشگاه معرفی فرصت های شغلی «صدرا»
پیشرانه – نمایشگاه معرفی فرصت های شغلی صدرا به همت دانشگاه آزاد جلفا و با حضور مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی آمیکو در منطقه آزاد ارس ...
13 تیر 1403
تحریریه پیشرانه