مرور برچسب

آواتار

آواتر چینی با طراحی یک ایرانی!

آواتر ۱۱؛ ماحصل همکاری مشترک چانگان، CATL و هوآوی

پیشرانه- همه آنچه این روزها در صنایع خودروسازی در حال روی دادن است، خبر از این می‌دهد که این صنعت درست در میانه دورانی تازه و همین‌طور گام برداشتن در مسیری متفاوت قرارگرفته است؛ دورانی که به نظر می‌رسد فناوری…