مرور برچسب

احمد نعمت بخش

دبیر انجمن خودروسازان به «پیشرانه» پاسخ داد:

زیان انباشته خودروسازان چگونه مهار می‌شود؟

پیشرانه - زیان انباشته خودروسازان در سال‌های گذشته به چند هزار میلیارد تومان رسیده و دبیر انجمن خودروسازان مقصر اصلی آن را شورای رقابت می‌داند.