مرور برچسب

استارت خودرو

دلایل استارت نخوردن خودرو

پیشرانه - دلایل استارت نخوردن خودرو می‌توانند متفاوت باشند و به وجود آمدن مشکل در بخش‌های مختلف ماشین می‌توانند در فرایند استارت اختلال ایجاد کنند.