مرور برچسب

اکسید

کراس‌اوور کیا اکسید و برنامه های اروپایی

پیشرانه- خودروسازی کیاموتورز با وجود آنکه در تحریم ها دست خودروسازان ایرانی را در پوست گردو گذاشت اما همچنان یکی شرکت ها و برند های موردعلاقه ایرانیان محسوب می شود. به گزارش وب سایت خبری پیشرانه نا آنجا که مطمئن…