باد خنک کولر

کولر خودرو و نکته هایی برای استفاده صحیح از آن
پیشرانه - برخلاف آنچه برخی تصور دارند کولر یا سیستم خنک کننده خودرو نباید تنها در فصل تابستان مورد استفاده قرار بگیرد و این بخش نیز مانند ...
20 مرداد 1398
مهدی اسدی