باک پلیمری

خط تولید باک پلیمری تارا در رایزکو افتتاح شد
پیشرانه - خط تولید باک پلیمری تارا امروز در هلدینگ رایزکو با حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل ایران خودرو و رییس هیئت مدیره رایزکو افتتاح ...
15 بهمن 1399
تحریریه پیشرانه