بیوک علیمرادلو

بزرگترین دغدغه ما تامین مواد اولیه است
پیشرانه- علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن، با اشاره به شعار مانع زدایی از تولید در سال جاری گفت: بزرگترین دغدغه ما تامین مواد اولیه و فولاد ...
23 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه