مرور برچسب

تحقیق و تفحص

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با «پیشرانه» جزییات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ر ا تشریح…

انحصار در صنعت خودرو تایید شد/ انتصابات سیاسی و سفارشی محرز است…

پیشرانه- تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که استارت اولیه آن از خرداد ماه سال گذشته خورده شد این روزها در هیات تحقیق و تفحص در حال انجام است.