مرور برچسب

تیبا

تیبا ۲ قیمت، مشخصات فنی و رقبا

پیشرانه- در سال 1388بود که پروژه ارتقاء پلت‌فرم پراید به نتیجه رسید و حاصل این پروژه ، خلق محصول جدیدی بود که ابتدا «مینیاتور» و سپس «تیبا» نام گرفت.

تیبا و آنچه باید درباره آن دانست

پیشرانه- در سال 1388 بود که پروژه ارتقاء پلت‌فرم پراید به نتیجه رسید و حاصل این پروژه، خلق محصول جدیدی بود که ابتدا «مینیاتور» و سپس «تیبا» نام گرفت.