مرور برچسب

جو بایدن

«پیشرانه» سه سناریو پیش‌روی بازار را بررسی می‌کند:

برجام و صنعت خودرو ایران

پیشرانه - برجام و صنعت خودرو ایران ترکیب آشنایی است که چند سال قبل با امیدهای فراوانی دنبال شد و به جایی نرسید و حالا دوباره جدی شده است.

«پیشرانه» تحولات روزهای اخیر بازار را بررسی می‌کند

بایدن و صنعت خودرو ایران

پیشرانه - بایدن و صنعت خودرو ایران ، این شاید جدیدترین دوگانه‌ای باشد که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باید بارها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.