خرداد

قرعه کشی خودرو ؛ ابتکار خردادی شورای رقابت
پیشرانه - قرعه کشی خودرو آخرین فرمولی بود که شورای رقابت برای مدیریت بازار آشفته‌ای ارائه کرد که خود در ایجاد آن نقشی کلیدی ایفا کرده ...
3 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه