مرور برچسب

خودروسازان بم

از سوی بخش راهنمای وب سایت «پیشرانه» منتشر شد

بررسی ویدئویی خودرو لیفان ایکس ۷۰

بخش راهنمای وب سایت خبری «پیشرانه» در گام نخست، خودرو لیفان ایکس 70 محصول جدید خودروسازان بم را به عنوان یک راننده معمولی تست کرده است.