خودروسازان خصوصی

«پیشرانه» گزارش می‌دهد
خط و نشان ارز برای خودروسازان خصوصی
پیشرانه- با خط و نشان ارز برای خودروسازان خصوصی از آغاز اولین روز های کاری سال جدید مشخص می‌شود که آنان امسال هم باید منتظر چالش های جدیدی ...
22 فروردین 1403
مهدی اسدی
خودروسازان بخش خصوصی؛ مرغ عروسی و عزا
پیشرانه- وزیر صمت به تازگی برای نشان دادن بهبود اوضاع به افزایش 100 درصدی تولید مونتاژکاران اشاره کرده است. با این تعریف به نظر می‌رسد ...
2 آبان 1402
مهدی اسدی
مرگ تدریجی خودروسازان غیردولتی با دشنه ارز
پیشرانه- این روزها که همه سرگرم عرضه واردات خودرو هستند پروژه مرگ تدریجی خودروسازان غیردولتی با دشنه ارز در حال انجام ...
24 مهر 1402
مهدی اسدی
چرا سیستم رانتی با خودروسازان غیر دولتی مخالف است
پیشرانه -بر اساس تبلیغات سوء و جهت گیری هایی هدفمند هم اکنون بخشی از مردم رابطه خوبی با مونتاژکاران ندارند؛ ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد ...
15 مهر 1402
مهدی اسدی
دشمنی علنی با خودروسازان خصوصی، داستان ادامه دار رانت
پیشرانه -طبق معمول با جدی شدن کاهش سهم دولت در صنعت خودروسازی، دشمنی علنی با خودروسازان  خصوصی و  داستان ادامه دار رانت به شکل عجیبی در ...
5 مهر 1402
مهدی اسدی