خودرو آمریکایی

داج و چند سانتی‌مترعرض‌ بیشتر
پیشرانه- نمی شود از داج نوشت و به سابقه آن اشاره نکرد کمپانی که از سال ۱۹۰۰ فعالیت خود را آغار کرده و به عقیده بسیاری کمتر پیش آمده است که ...
28 مرداد 1398
مهدی اسدی