مرور برچسب

خودرو رایگان

طرح جدید خودرویی نمایندگان مجلس چیست؟

خودرو رایگان با سهام عدالت

پیشرانه - خودرو رایگان با سهام عدالت شاید در نگاه نخست به یک آرزو دست نیافتنی شبیه باشد اما تعدادی از نمایندگان مجلس به شکل جدی آن را دنبال می‌کنند.