خودرو فرسوده

سرنخ کلاف سردرگم خودروهای فرسوده به نقدینگی می‌رسد
پیشرانه- تأمین نقدینگی و عدم اعمال سیاست‌های غیر کارشناسی از سوی دولت در صنعت خودرو می‌تواند عمده مشکلات ازجمله خروج خودروهای فرسوده از ...
30 شهریور 1400
مهدی اسدی