مرور برچسب

خودرو لوکس

پیشرانه ابهامات یک قانون جدید را بررسی می‌کند:

مبنای مالیات خودروهای لوکس چیست؟

پیشرانه - مالیات خودروهای لوکس یکی از جدیدترین گزینه‌های درآمدی دولت در سال 1400 است، درآمدی که هنوز رسما اجرایی نشده، ابهامات خود را کلید زده است.