دریچه گاز

لرزش موتور و ریشه یابی دلایل آن ( قسمت دوم)
پیشرانه- لرزش موتور به عنوان یکی از ایردات معمول خودرو است که به دلایل مختلفی روی می دهد. به گزارش وب سایت خبری پیشرانه در سلسله گزارش های ...
26 مرداد 1398
مهدی اسدی