مرور برچسب

دفتر اسناد رسمی

پیشرانه در گفت و گو با یک کارشناس بررسی کرد:

آیا سند سبز برای انتقال خودرو کافی است؟

پیشرانه - در بازار آزاد، سند سبز برای انتقال خودرو مقدمه خرید به شمار می‌رود اما سوال اینجاست که آیا برای انتقال قطعی ثبت در دفتر اسناد لازم است؟