رنو تندر

قیمت خودرو ۲۰ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 20 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو آریو 1.6 لیتر اتوماتیک مدل 99 حدود 372 میلیون تومان در بازار قیمت ...
20 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۵ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 15 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو رنو پارس تندر مدل 98 حدود 303 میلیون تومان در بازار قیمت ...
15 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۳ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 13 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو وانت آریسان دوگانه‌سوز مدل 98 حدود 120 میلیون تومان در بازار قیمت ...
13 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۲ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 12 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو رنو پارس تندر مدل 98 حدود 299 میلیون تومان در بازار قیمت ...
12 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۸ آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 8 آذر 99 نشان می‌دهد خودرو رنو پارس تندر مدل 98 حدود 336 میلیون تومان در بازار قیمت ...
8 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو اول آذر ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو اول آذر 99 نشان می‌دهد خودرو رنو پارس تندر مدل 98 حدود 345 میلیون تومان در بازار قیمت ...
1 آذر 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۲۴ آبان ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 24 آبان 99 نشان می‌دهد، خودرو رنو پارس تندر مدل 98 حدود 350 میلیون تومان در بازار قیمت ...
24 آبان 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۰ آبان ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 10 آبان ۹۹ نشان می‌دهد خودرو پراید ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حدود 135 میلیون تومان در بازار قیمت ...
10 آبان 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۳ آبان مهرماه ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 3 آبان مهرماه ۹۹ نشان می‌دهد خودرو پراید 111 SE  مدل 99 حدود 136 میلیون تومان در بازار قیمت ...
3 آبان 1399
مهدی اسدی
قیمت خودرو ۱۹ مهرماه ۹۹
پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 19 مهرماه 99 نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازار روند صعودی اندکی دارد البته که باید تا اواسط هفته برای بررسی ...
19 مهر 1399
مهدی اسدی