مرور برچسب

زیان انباشته

«پیشرانه» تبعات اصرار بر یک تصمیم غلط را بررسی می‌کند:

زیان انباشته خودروسازان چطور به وجود آمد؟

پیشرانه - زیان انباشته خودروسازان امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که صنعت خودرو کشور با آن رو به رو شده و سیاست گذاران را به بن بست رسانده است.