مرور برچسب

سازمان استاندارد

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان،…

پیشرانه - دکتر مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران پس از تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی،…