سازمان حمایت

سازمان حمایت رویکرد حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را کامل کرد
پیشرانه-در فعالیت های سازمان حمایت همیشه حرکت های یک طرفه به نام مصرف کننده نشان داده می شد و از یاد همه رفته بود که حمایت از تولید کننده ...
27 تیر 1402
تحریریه پیشرانه
سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟
پیشرانه - سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟ این جدیدترین سوالی است كه مردم باید برای روشن شدن پاسخ آن چند هفته یا چند ماه صبر ...
29 مهر 1399
تحریریه پیشرانه