مرور برچسب

سازمان حمایت

گزارش «پیشرانه» از آخرین تحولات در قیمت گذاری خودرو

سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟

پیشرانه - سازمان حمایت بازار خودرو را نجات می‌دهد؟ این جدیدترین سوالی است كه مردم باید برای روشن شدن پاسخ آن چند هفته یا چند ماه صبر کنند.