مرور برچسب

سال۹۹

مرور صنعت خودرو در سال99

رکود بازار خودرو در دی ماه

پیشرانه - نامشخص بودن سرنوشت اقتصاد در ابتدای زمستان سال گذشته باعث شد رکود بازار خودرو بار دیگر تشدید شود و این وضعیت تا پایان سال ادامه یافت.

مرور صنعت خودرو در سال99

بودجه و واردات خودرو در آذر ماه

پیشرانه - در نگاه نخست نباید ارتباط مستقیمی میان بودجه و واردات خودرو باشد اما قرار گرفتن یک ردیف در لایحه 1400 تصوری دیگر را به وجود آورد.

مرور صنعت خودرو در سال99

بایدن و کاهش قیمت خودرو در آبان

پیشرانه - اگر تمام وعده‌های شورای رقابت برای کاهش التهاب‌ بازار راه به جایی نبرد در آبان ماه اما ارتباطی عجیب میان بایدن و کاهش قیمت خودرو شکل گرفت.

مرور صنعت خودرو در سال 99

وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مهرماه

پیشرانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند ماه سرانجام در مهر ماه صاحب وزیر شد و در این بین وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مرکز توجه قرار داشت.

مرور صنعت خودرو در 99

تورم بخشی خودرو در تیر ماه

پیشرانه - تورم بخشی صنعت خودرو در تیر ماه سال 99 بنا شد به شکلی جداگانه محاسبه شود تا جدیدترین مبنای شورای رقابت برای قیمت‌ گذاری باشد.