مرور برچسب

ستاره کیفیت

گام‌های بلند سایپا نوین در سالی که گذشت

هنر برنامه ریزی برای تحول سایپا

پیشرانه - برنامه ریزی برای تحول سایپا در سال گذشته خود را در حوزه‌های مختلف نشان داد و همین روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.