مرور برچسب

سلطان خودرو

چرا بازار خودرو ایران هیچگاه به آرامش نرسید؟

سلطان خودرو و غول قیمت‌گذاری دولتی

پیشرانه- چند روز پس از افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو قوه قضاییه جزییات پرونده‌ای را اعلام کرد که یک لقب در آن اهمیت فراوانی داشت: سلطان خودرو.