مرور برچسب

سیبا موتور

رضایتمندی پرسی ایران گاز از قیمت و کیفیت محصولات سیبا موتور

پیشرانه -مدیرعامل پرسی ایران گاز در مورد نحوه آشناییت مجموعه خود با شرکت سیبا موتور گفت: نحوه آشنایی ما با مجموعه سیبا موتور از طریق یک آگهی تبلیغات در جاده کرج صورت گرفت که بعد از ارتباط گیری مستقیم با مدیر عامل…