شاهین کراس اوور

کراس اوور شاهین به بازار می‌آید
پیشرانه - کراس اوور شاهین به عنوان مدل ارتقا یافته این خودرو جدید از سوی شرکت سایپا به بازار عرضه خواهد شد و زمان تقریبی این عرضه سال 1400 ...
12 شهریور 1399
تحریریه پیشرانه