مرور برچسب

شرکت صنایع ایران

رشد ۳۰ درصدی تولید شرکت صنایع ایران در سال ۱۴۰۱

پیشرانه - محمدعلی اکبری مدیرعامل شرکت صنایع ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال 97 تا پایان سال 1400 فروش این مجموعه از نظر ریالی رشدی 11 برابری داشته است، گفت: این مجموعه از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1400 در…