شیوا

خودرو بورسی نمی‌شود
پیشرانه- رئیس شورای رقابت از رأی نیاوردن ورود خودرو به بورس و منتفی شدن آن خبر ...
12 شهریور 1399
مهدی اسدی