مرور برچسب

شیوا

رئیس شورای رقابت خبر داد:

خودرو بورسی نمی‌شود

پیشرانه- رئیس شورای رقابت از رأی نیاوردن ورود خودرو به بورس و منتفی شدن آن خبر داد.