عزیز اکبریان

سکان صنعت خودرو را به‌دست تولیدکننده خصوصی واقعی بدهیم
پیشرانه- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را واقعی ندانست و گفت: عمده خودروسازی در کشور سهم دولت و ...
11 شهریور 1398
مهدی اسدی