مرور برچسب

فرمولاوان

نگاهی به آخرین گرندپری فصل 2021 فرمولاوان در ابوظبی و قهرمانی مکس ورستاپن

رستگاری لحظه آخری “مکسِ دیوانه” در یاس‌مارینا!

پیشرانه - در یکشنبه هفته گذشته، اگر به دنبال اوج اضطراب، التهاب، لذت و هیجان می‌گشتید، نشانی آن را نه در مستطیل سبز و نه در سالن بسکتبال، بلکه در پیست اتومبیلرانی یاس‌مارینا ابوظبی می‌یافتید.