قرارداد خارجی

آیا خودروسازان داخلی در قراردادهای خارجی کم‌کاری کرده‌اند؟
 پیشرانه- پس از فسخ یک‌طرفه قراردادهای شرکای خارجی با ایرانی‌ها در صنعت خودرو ایرادات همیشگی به این قراردادها وارد و تأکید شد که ...
18 اردیبهشت 1400
مهدی اسدی
بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو ایران ممکن است؟
پیشرانه - در صورتی که مذاکرات اخیر برای اجرای دوباره برجام نهایی شود، یک سوال دوباره مطرح می‌شود: آیا بازگشت اروپایی‌ها به صنعت خودرو ...
22 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه
خودرو سازان خارجی را چطور نمک‌گیر کنیم؟
پیشرانه - احتمالا هر زمانی که تحریم‌ها در ایران کنار بروند، خودرو سازان خارجی یکی از نخستین مهمانان ایران خواهند بود که باید برای حفظشان ...
21 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه