مرور برچسب

قیمت روز خودرو

قیمت خودرو ۳ مهر ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 3 مهر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، تارا دستی ایران خودرو و شاهین سایپا به ترتیب 935 میلیون تومان، یک میلیارد و 90 میلیون تومان، 377…

قیمت خودرو در روز نخست پاییز ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو در روز نخست پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، تارا دستی ایران خودرو و شاهین سایپا به ترتیب ۹۱۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰ میلیون…

قیمت خودرو ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 27 شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، تارا دستی ایران خودرو و شاهین سایپا به ترتیب 920 میلیون تومان، یک میلیارد و 100 میلیون تومان، 365…

قیمت خودرو ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 15 شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب یک میلیارد و 70 میلیون تومان، یک میلیارد و ۲۸۰…

قیمت خودرو ۱۱ شهریور ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 11 شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۲۸۰…

قیمت خودرو ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 10 شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب یک میلیارد و 30 میلیون تومان، یک میلیارد و 280…

قیمت خودرو اول شهریور ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو اول شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، کی ام سی K7، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب ۹۸۰، یک میلیارد و 300، 888 و ۳۶۳ میلیون تومان در…

قیمت خودرو ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 30 مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، لیفان ایکس ۷۰، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب 980، ۶۱۰، ۸۸۵ و 363 میلیون تومان در بازار قیمت…

قیمت خودرو ۲۶ مرداد

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 26 مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، لیفان ایکس ۷۰، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب ۹۶۰، ۶۱۰، ۸۸۵ و ۳۶۵ میلیون تومان در بازار قیمت…

قیمت خودرو ۲۵ مرداد

پیشرانه- بررسی قیمت خودرو 25 مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۴ خودرو جدید بازار یعنی فیدلیتی ۵ نفره بهمن موتور، لیفان ایکس ۷۰، کی ام سی T8 کرمان موتور و شاهین سایپا به ترتیب ۹۶۰، ۶۱۰، ۸۸۵ و ۳۶۵ میلیون تومان در بازار قیمت…